Katowice Sosnowiec Jastrzębie Zdrój Cieszyn

Aktualności i komunikaty

 11 stycznia 2013
-
 12 stycznia 2013
 7 stycznia 2013
-
 28 stycznia 2013
  6
stycznia 
2013
 24 grudnia 2012
-
 3 stycznia 2013
ŻYCZENIA
Więcej
UTW: Katowice,
Aktualności Katowice Aktualności Sosnowiec Aktualności Jastrzębie
UTW Sosnowiec
"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,
a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,
która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją
na margines społeczeństwa."
Jan Paweł II