Wycieczka do Wieliczki i Krakowa

15
grudnia 
2011
Plan wycieczki:
Sosnowiec - Wieliczka - Kraków - Sosnowiec


Zbiórka: parking przy Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Bedzińska 60

1.Zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce

2. Kraków - czas wolny , zwiedzanie indywidualne.

czw., 2012-03-22 15:10 — admin