Wycieczka do Zabrza i Pławniowic - opis

Plan wycieczki:
Zwiedzamy kopalnię w Zabrzu i Zamek oraz park w Pławniowicach.
Cena od osoby:
    30

Wycieczka do Zabrza i Pławniowic odbędzie się 20.03.2012r.o godz. 8:00.

Pławniowice to mała miejscowość, powstała już w 1317 roku. Znajduje się tam „architektoniczna perełka” jaką jest Zespół Pałacowo - Parkowy z końca XIX wieku. Pałac wybudowany w latach 1882 - 1885 przez rodzinę Bellestrem, która obrała Pławniowice za swoją siedzibę rodową. Projektantem i budowniczym budowli był mistrz budowlany Konstantyn Heindenreich z Kopic k. Grodkowa. Pałac był w posiadaniu rodziny Bellestrem do początku 1945 roku, kiedy musieli ją opuścić. Pałac to budowla trzyskrzydłowa w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego, który cechuje się specyficznym zróżnicowaniem kolorystycznym i fakturowym murów szczególnie kamiennych detali i czerwonych, ceglanych płaszczyzn ścian. Dachy budynku zdobią liczne wieżyczki, iglice i lukarny. Wokół pałacu jest park z pięknym drzewostanem. Po wojnie pałac przekazano władzom kościelnym. W Pławniowicach została utworzona parafia z własnym kościołem i plebanią (dawna kaplica pałacowa oraz skrzydło zachodnie pałacu). Na  przestrzeni lat w pałacu znajdowały się: klasztor, OO. Augustianie, biura administracji spółdzielni rolnej. Obiekt ulegał szybko zniszczeniu. Od 1992 roku jest własnością Diecezji Gliwickiej i jesienią tegoż roku rozpoczęto kapitalny remont zniszczonego, wpisanego w rejestr zabytków, Pałacu w Pławniowicach. Prace prowadzone są sukcesywnie w miarę pozyskiwanych środków finansowych. Obecnie pełni on funkcję Ośrodka Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Gliwickiej. Posiada pokoje noclegowe, kaplicę, sale konferencyjną zaplecze gastronomiczne. W okresie letnim organizowane są także koncerty plenerowe.

 

Kopalnia „Guido” w Zabrzu została założona w 1855 roku przez hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka i została nazwana jego imieniem. Wydobycie węgla rozpoczęło się w latach 70. XIX wieku. Po II wojnie stała się nieczynnym rejonem Kop. Makoszowy, a w roku 1967 przekształcono ją w kopalnię doświadczalną „M-300”. W latach 1982 - 1996 uruchomiono tam skansen, a w czerwcu 2007 roku wznowiono ruch turystyczny. 

Kopalnia Guido jest unikatem na skalę światową. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów oraz zespół zabudowy powierzchni wraz wyposażeniem technicznym. W kopalni można m.in. zobaczyć budowę geologiczną skał z objawami tektoniki.

Na poziomie 170 widzimy metody wydobycia węgla i pracę górnika z przełomu XIX i XX wieku oraz historię górnictwa na Śląsku. Znajduje się tam także kaplica Św. Barbary, która jest istotnym miejscem podczas ważnych świąt kościelnych i górniczych. Interesująca jest interaktywna formuła zwiedzania, uzupełniona efektami światła i dźwięku, efektów audiowizualnych (trzeszczenie stropów, piski szczurów, rozmowy górników, rżenie koni) - pozostawia niezapomniane wrażenie. Zwiedzających oprowadza przewodnik z dużą wiedzą o przemysłowej przeszłości.

Na poziomie 320 (otwarcie 4.XII.2008r.) wyrobiska utrzymane są w stanie zbliżonym do momentu, kiedy górnicy po raz ostatni zakończyli pracę. Część komór na tym poziomie jest wykorzystywana na działalność usługową i restauracyjną, odbywają się liczne koncerty, spotkania i przedstawienia teatralne. W pozostałych komorach wyświetlane będą zdjęcia z życia kopalni, odtwarzanie rozmów z akcji ratunkowej, posłuchać muzyki poważnej.

 

pon., 2012-03-12 14:11 — admin