Zajęcia 2016/17 - semestr letni

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
w semestrze letnim 2016/2017

LEKTORATY

JĘZYK ANGIELSKI

Lektor: dr Monika Grotek:

Instytut Matematyki – Bankowa 14, sala 336, II piętro
Czwartek:

w godz.: 8:45-10:15  –grupy średnio- zaawansowane

w godz.: 10:30-12:00 – grupa średniozaawansowana

w godz.: 12:15-13:45 – grupa zaawansowana
 w godz.: 14:00-15:30 – grupa podstawowa

 Piątek:

w godz.: 8:45-10:15 – grupa średniozaawansowana
w godz.: 10:30-12:00 – grupa średniozaawansowana
w godz.: 12:15-13:45 – gr. wczesno-średniozaawans.

Lektor: mgr Tomasz Turski:

Instytut Matematyki – Bankowa 14, sala  336, II piętro
Środa: w godz. 13:00-14:30 – grupa podstawowa

Lektor: mgr Grzegorz Gatner:
Instytut Matematyki – Bankowa 14, sala  350, II piętro

Czwartek:
w godz.: 11:00-12:30 -  połączone grupy  zaawansowane
w godz.: 12:40-14:10  - grupa początkująca

JĘZYK FRANCUSKI

Lektor: mgr Katarzyna Ziętkiewicz:
Instytut Matematyki – Bankowa 14, sala  336, II piętro
Poniedziałek: w godz.: 9:00 – 10:30 -  I grupa;
w godz.: 10:40- 12:10 - II grupa

JĘZYK NIEMIECKI

Lektor: mgr Barbara Gruszczyńska:
Instytut Matematyki –  Bankowa 14, sala  350, II piętro
Wtorek: W godz.: 10:00-11:30
Prowadzący:  Stanisław Sidełko
Instytut Matematyki – Bankowa 14, sala  336, II piętro

Wtorek: w godz.: 10:00 – 11:30

KONWERSACJE   W JĘZYKU NIEMIECKIM

Prowadzący:  Antonina  Markowska
Instytut Matematyki – Bankowa 14, sala  350, II piętro

Wtorek: w godz. 12:00  - 13:30

KOMPUTERY

Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, sala 625a, VI piętro

Prowadzący: mgr Agnieszka Grzanka
Poniedziałek- grupy podstawowe kontynuujące:
w godz. 9:00 - 10:30 I grupa;  w godz. 10:40 - 12:10 II grupa

Zmiana godzin zajęć od 6 marca 2017

ZAJĘCIA RUCHOWE

SALA GIMNASTYCZNA, ul. Bankowa 12

                            GIMNASTYKA KLASYCZNA
Prowadzący: mgr Eugenia  Lukasek
Poniedziałek:

w godz.: 14.20 – 15.05  I grupa (mniej sprawni)
w godz.: 15.10 – 15.55  II grupa;
w godz.: 16.00 – 16.45 III grupa

Prowadzący: mgr Ewa Sak
Czwartek: w godz.: 14:20 – 15:05 I grupa (mniej sprawni)

w godz.: 15:10 – 15:55 II grupa 

GIMNASTYKA  W  WODZIE

Prowadzący: mgr Alicja Cywińska
Piątek: w godz.: 13:00-14:00  I grupa   

w godz.: 14:00-15:00  II grupa    

SALA GIMNASTYCZNA WYDZIAŁU PEDAGOGIKI
I PSYCHOLOGII, ul. Grażyńskiego 53

ZUMBA

Prowadzący: dr Lidia Kuba
Wtorek:  w godz.: 14:30 – 15:15 
Zumba Gold 
w godz.: 15:20-16:05 
Body Balance  

BADMINTON

Wtorek: w godz.: 16:10 – 17:00

JOGA   Ćwiczenia na własnych matach

 Prowadzący: mgr Leszek  Ślizankiewicz
Piątek: w godz.:  9:00 – 10:30  I grupa 

w godz.: 10:30 – 12:00  II grupa

PILATES     Ćwiczenia na własnych matach

Prowadzący: mgr Emilia Korż
Piątek: w godz.: 12:00 – 12:45  I gr. ( mniej sprawni)

w godz.: 12:50 – 13:35  II grupa
w godz.: 13:40 – 14:25  III grupa

SPÓŁDZIELCZY OŚRODEK KULTURY SPÓŁDZIELNI "PIAST" Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8

TAŃCE  EUROPEJSKIE

Prowadzący: mgr Jolanta Chaves
Poniedziałek: w godz.: 9:00 – 10:30  I  grupa

w godz.: 10:40 – 12:10  II grupa

GIMNASTYKA PRZY MUZYCE    Ćw. na własnych matach
Prowadzący: mgr Monika  Krupanek
Piątek: w godz.:  9:30 -11:00

NORDIC WALKING

Grupy bez instruktora - Park Śląski

Zbiórka przy  fontannie Pelikany" (obok hali Kapelusz)

Wtorek: w godz.:  9:00 – 10:00  I grupa zaawansowana
w godz.: 10:15- 11:15  II grupa początkująca

WARSZTATY  LITERACKIE

Prowadzący: dr Barbara Pytlos
Instytut Matematyki, Bankowa 14, sala 350, II piętro
Wtorek:  w godz. 14:00 – 15:30; w dn.: 28.02., 14.03., 28.03.,  04.04., 25.04., 16.05., 30.05.2017

WARSZTATY  TEATRALNE

Prowadzący: mgr Jarosław Czarnecki
 
Spółdzielczy Ośrodek Kultury Spółdzielni "Piast"
Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8, sala 9

Poniedziałek: w godz. 10:40-12:10

MALARSTWO I RYSUNEK

Prowadzący: mgr Marta Szymańda
Spółdzielczy Ośrodek Kultury Spółdzielni "Piast"
Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8, sala 4
Środa: w godz. 10:00 – 13:00

WARSZTATY  DECOUPAGE

Prowadzący: mgr Krystyna Fischer
Instytut Matematyki, Bankowa 14, sala 350, II piętro
Środa:  w godz. 10:00 – 12:15  

                            BRYDŻ TOWARZYSKI

Instytut Matematyki, Bankowa 14, Poniedziałek:
 w godz.: 13:00 – 18:00; sala 350 i 336, II piętro

Piątek: w godz.: 11:30 – 15:00; sala 350
 Sobota: w godz.: 10:00 – 15:00; sala 350 i 336

                              SZACHY

Instytut Matematyki, Bankowa 14, sala 336, II piętro

Wtorek: w godz. 12:00 – 16:00

GRUPA  WOLONTARIACKA

Opiekun grupy: Zofia Kluczna Tel. 512359438

Instytut Matematyki, Bankowa 14, sala 334 A, II piętro
Spotkania  we wtorki w  godz. 13:00-15:00

                             KLUB  PODRÓŻNIKA
 Opiekun grupy: Gabriel Markiewicz

Instytut Matematyki, Bankowa 14, aula 420, I piętro

W godz.:16:00-18:00, w dn.:02.03.,30.03., 04.05., 05.06.
                              KOŁO HISTORYCZNE

 Opiekun grupy: Jerzy Czogała

Spotkania w trzeci wtorek  m-ca w MHK, ul. Szafranka 9;

oraz w czwarty wtorek m-ca; Sala IPN, ul. Św. Jana 10,p.3
- godz. 14:00 przy kawie, godz. 15:00 wykład.