Katowice Sosnowiec Jastrzębie Zdrój Cieszyn

Aktualności i komunikaty

  6
września 
2018
 6 września 2018
-
 9 września 2018
 4 września 2018
-
 30 września 2018
Aktualności Katowice Aktualności Sosnowiec Aktualności Jastrzębie
UTW Sosnowiec
"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,
a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,
która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją
na margines społeczeństwa."
Jan Paweł II

Najbliższe wykłady

  7
stycznia 
2019
  4
stycznia 
2019
12
grudnia 
2018