Katowice Sosnowiec Jastrzębie Zdrój Cieszyn

Aktualności i komunikaty

 7 stycznia 2024
-
 21 stycznia 2024
  4
stycznia 
2024
  1
stycznia 
2024
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
Więcej
UTW: Katowice, Jastrzębie Zdrój, Sosnowiec,
Aktualności Katowice Aktualności Sosnowiec Aktualności Jastrzębie
UTW Sosnowiec
"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,
a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,
która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją
na margines społeczeństwa."
Jan Paweł II