Katowice Sosnowiec Jastrzębie Zdrój Cieszyn

Aktualności i komunikaty

13
grudnia 
2023
Zaproszenie na wycieczkę zagraniczną
Więcej
UTW: Jastrzębie Zdrój, Sosnowiec, , Katowice
13
grudnia 
2023
  8
grudnia 
2023
 6 grudnia 2023
-
 13 grudnia 2023
Aktualności Katowice Aktualności Sosnowiec Aktualności Jastrzębie
UTW Sosnowiec
"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,
a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,
która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją
na margines społeczeństwa."
Jan Paweł II