O UTW Sosnowiec

Uniwersytet Trzeciego Wieku - grupa w Sosnowcu powstał jako jednostka strukturalna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w październiku 2004 r. Aktualnie liczy ok. 600 studentów. Opiekunem grupy z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest Pani dr Helena Hrapkiewicz, która z wielką życzliwością i sercem wspiera działalność naszej grupy.

Inicjatywa powołania UTW w Sosnowcu została podyktowana potrzebami środowiska lokalnego. Istnieje bowiem zapotrzebowanie osób starszych na ustawiczne dokształcanie się i własny rozwój .
Władze Miasta rozumiejąc potrzeby ludzi starszych wychodzą naprzeciw tym potrzebom swoich najstarszych mieszkańców i z wielką życzliwością wspierają merytoryczną działalność UTW - grupy Sosnowiec.

Z zainteresowaniem śledzą rozwój naszej grupy UTW uczestnicząc w naszych uroczystościach.

Niezwykle przyjazna atmosfera otacza słuchaczy UTW na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu, gdzie co tydzień w pięknej międzywydziałowej auli odbywają się wykłady. Dziekan WNoZ wraz z pracownikami i wykładowcami stworzyli niepowtarzalny klimat tego miejsca, gdzie możemy jakby powrócić do własnej młodości.

W roku akademickim 2008/09 także Wydział Informatyki otworzył swe podwoje dla naszej grupy udostępniając pracownie komputerowe. Wyjątkowo serdeczny stosunek z jakim spotykają się studenci UTW w Sosnowcu, pozwala im uzyskać lepszy komfort życia i wpływa w sposób znaczący na tworzenie więzi międzyludzkich. Tworzą się nowe sympatie, przyjaźnie, bowiem sprzyjają temu wspólne zajęcia, wycieczki i spotkania.