Katowice Sosnowiec Jastrzębie Zdrój Cieszyn

Aktualności i komunikaty

 14 maja 2024
-
 15 maja 2024
 12 maja 2024
-
 26 maja 2024
  9
maja 
2024
  6
maja 
2024
Aktualności Katowice Aktualności Sosnowiec Aktualności Jastrzębie
UTW Sosnowiec
"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,
a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,
która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją
na margines społeczeństwa."
Jan Paweł II